Ý nghĩa của từ utilities là gì:
utilities nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ utilities Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa utilities mình

1

1   0

utilities


utilities là danh từ số nhiều utility. Utility có nghĩa là:
+ sự hữu ích, sự thiết thực.
+ vật có ích, vật hữu dụng.
Trong từ điển tin học utility có nghĩa là "tiện ích".
ví dụ: Utility program: chương trình tiện ích
kieuoanh292 - Ngày 05 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của utilities
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nouvo sx chu tm >>