Ý nghĩa của từ usaf là gì:
usaf nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ usaf. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa usaf mình

1

0   0

usaf


Không lực Mỹ (United States of America).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

usaf


Không quân Hoa Kỳ (United States Air Force hay USAF) là một quân chủng của Quân đội Hoa Kỳ và là một trong số các lực lượng đồng phục Hoa Kỳ. Từng trực thuộc [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của usaf
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bested bestrew >>