Ý nghĩa của từ upu là gì:
upu nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ upu. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa upu mình

1

0   0

upu


Liên minh bưu chính quốc tế (Universal Postal Union). | Viết tắt. | Liên minh bưu chính quốc tế (Universal Postal Union).
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   1

upu


Liên minh Bưu chính Quốc tế hay Liên hiệp Bưu chính Quốc tế (tiếng Anh: Universal Postal Union hay viết tắt UPU, tiếng Pháp: Union postale universelle) là một Tổ chức Q [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của upu
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bestrewn bestrid >>