Ý nghĩa của từ upside down là gì:
upside down nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ upside down. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa upside down mình

1

0   0

upside down


Upside Down là đĩa đơn và cũng là bài hát thành công nhất của A*Teens trên thị trường nhạc Anh Quốc khi nó trở thành bài hát đầu tiên và duy nhất của nhóm lê [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

2

0   0

upside down


Tính từ/ trạng từ: bị lộn ngược, đảo ngược
Ví dụ: Để giải được câu đố hóc búa này, tôi sẽ đưa cho bạn một gợi ý là lộn ngược dòng chữ lại. (To answer this tricky quiz, I will give you a hint that turning those sentence upside down.)
nga - Ngày 02 tháng 12 năm 2018

Thêm ý nghĩa của upside down
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< bơ phệt xéo xắt >>