Ý nghĩa của từ unuseful là gì:
unuseful nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unuseful Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unuseful mình

1

0   0

unuseful


Vô ích, vô dụng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unuseful
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unusual unusable >>