Ý nghĩa của từ unusable là gì:
unusable nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unusable Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unusable mình

1

0   0

unusable


Không dùng được, không thích hợp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unusable
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unuseful unurged >>