Ý nghĩa của từ unsolicited là gì:
unsolicited nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unsolicited Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unsolicited mình

1

0   0

unsolicited


Không yêu cầu; không khẩn nài.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unsolicited
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unsolicitous status >>