Ý nghĩa của từ unsolemn là gì:
unsolemn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unsolemn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unsolemn mình

1

0   0

unsolemn


Không chính thức. | Không long trọng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unsolemn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< status statutable >>