Ý nghĩa của từ unlettered là gì:
unlettered nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unlettered Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unlettered mình

1

0   0

unlettered


Mù chữ; không được đi học; dốt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unlettered
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unlawful unlicked >>