Ý nghĩa của từ univalve là gì:
univalve nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ univalve Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa univalve mình

1

0   0

univalve


Một van, một mảnh vỡ, một nắp.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của univalve
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< univalent universal >>