Ý nghĩa của từ univalent là gì:
univalent nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ univalent Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa univalent mình

1

0   0

univalent


Có hoá trị một.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của univalent
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unity univalve >>