Ý nghĩa của từ unescorted là gì:
unescorted nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unescorted Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unescorted mình

1

0   0

unescorted


Không ai hộ tống.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unescorted
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< unespied unesco >>