Ý nghĩa của từ unescapable là gì:
unescapable nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ unescapable Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa unescapable mình

1

0   0

unescapable


Không thể tránh được, không thể thoát được.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của unescapable
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< holomorphic unerringness >>