Ý nghĩa của từ ubiquitin là gì:
ubiquitin nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ ubiquitin Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ubiquitin mình

1

0   0

ubiquitin


Ubiquitin là thành viên sáng lập của một họ protein được bảo tồn cấu trúc, điều chỉnh một loạt các quá trình trong các tế bào nhân chuẩn. Ubiquitin và họ hàng của nó thực hiện chức năng của mình thông qua việc gắn hóa trị với các protein tế bào khác, do đó thay đổi tính ổn định, nội địa hóa hoặc hoạt động của protein mục tiêu. Bài viết này xem xét sinh hóa cơ bản của các phản ứng liên hợp protein này, tập trung vào chính ubiquitin và nhấn mạnh những hiểu biết gần đây về cơ chế và tính đặc hiệu.
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của ubiquitin
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< mwg iru >>