Ý nghĩa của từ ua là gì:
ua nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ ua. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa ua mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ua


cách viết không dấu của từ ừa, tương tự như uh, nó là cách đọc khác của từ "ừ" - thể hiện sự chấp thuận, đồng ý, giống từ yes trong tiếng anh

ua là cách viết không có dấu, cách viết đúng là ừa có thể được dùng trong văn nói và văn viết, nhưng theo một cách không chính thức, suồng sã
hansnam - 00:00:00 UTC 25 tháng 7, 2013

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ua


Urinalysis: xét nghiệm nước tiểu
Nguồn: vi.house.wikia.com
<< uh nq >>