thuvienphapluat.vn

Website:https://www.thuvienphapluat.vn
Vote-up nhận được1049
Vote-down nhận được735
Điểm:313 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (1886)

1

4   0

giá trần bản chào


Hết hiệu lực là mức giá cao nhất mà đơn vị chào giá được phép chào cho một tổ máy phát điện trong bản chào giá ngày tới. 18/2010/TT-BCT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

2

4   5

giá trị chiết khấu


Là giá trị chênh lệch âm giữa giá gốc với giá trị của khoản tiền gồm mệnh giá cộng (+) lãi dồn tích trước khi mua (đối với chứng khoán Nợ trả lãi sau [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

3

2   3

giá trần


là mức giá thị trường lớn nhất, áp dụng trong khoảng thời gian xác định vận hành thị trường điện lực 6540/QĐ-BCT
Nguồn: thuvienphapluat.vn

4

2   3

giá thực hiện


Hết hiệu lực là giá dùng để xác định số tiền phải thanh toán trong các giao dịch Trái phiếu Chính phủ 46/2008/QĐ-BTC
Nguồn: thuvienphapluat.vn

5

4   2

giá thuốc nhập khẩu


Hết hiệu lực là giá đã bao gồm giá trị thuốc tính theo giá bán của nước xuất khẩu, chi phí bảo hiểm, cước phí vận chuyển từ nước xuất khẩu đến c [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

6

1   1

giá thị trường


Hết hiệu lực là giá sản phẩm theo thỏa thuận khách quan trong giao dịch kinh doanh trên thị trường giữa các bên không có quan hệ liên kết (hay còn gọi là các b [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

7

2   0

hành lý


là vật dùng, hàng hoá của hành khách mang theo trong cùng chuyến đi, bao gồm hành lý xách tay và hành lý ký gửi 23/2004/QH11
Nguồn: thuvienphapluat.vn

8

2   1

giá thị trường


à giá giao dịch trên thị trường (đối với tài sản) hoặc trên thị trường chứng khoán (đối với cổ phần, trái phiếu, chứng chỉ có giá) 1609/QĐ-BTC
Nguồn: thuvienphapluat.vn

9

1   0

hành lang xanh


Hết hiệu lực Gồm toàn bộ khu vực nông thôn - nông nghiệp - lâm nghiệp - cảnh quan tự nhiên, không tính vùng đất dành để phát triển các khu vực đô thị. Hà [..]
Nguồn: thuvienphapluat.vn

10

1   0

hành trình của xe


Tuyến đường xe chạy được xác định cụ thể về thời gian, tọa độ của điểm xe đi, đến và các điểm dừng đỗ dọc đường 08/2011/TT-BGTVT
Nguồn: thuvienphapluat.vn