thegioidichvu.org

Vote-up nhận được12
Vote-down nhận được10
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (65)

1

2   0

thuật ngữ author


Author là gì? Author là tên tác giả, người viết ra bài viết (article) này.
Nguồn: thegioidichvu.org

2

2   1

thuật ngữ panda


Panda là gì? Google Panda được ra đời để thay thế cho Google Cafein. Với tầm nhìn rõ ràng của Google Panda là loại bỏ những nội dung rác, nội dung copy, loại bỏ những website có chất lượng kém mà không có giá trị cho người sử dụng… Google Panda là bộ lọc quan trọng để cải ti [..]
Nguồn: thegioidichvu.org

3

2   1

thuật ngữ referrer


Referrer là gì? Referrer là thông tin được gửi bởi trình duyệt của người dùng khi họ di chuyển từ trang này sang trang khác. Nó bao gồm thông tin địa chỉ trang web mà họ truy cập trước đó.
Nguồn: thegioidichvu.org

4

1   5

thuật ngữ article


Article là gì? Article là một bài viết đơn lẻ trên một blog hoặc website. Ví dụ bạn đang đọc bài viết của tôi về “Thuật ngữ trong SEO/SEM” thì đây gọi là 1 article.
Nguồn: thegioidichvu.org

5

1   0

thuật ngữ hyperlink


Hyperlink là gì? Hyperlink là siêu liên kết, đồng nghĩa với từ link, là đường dẫn mà người dùng có thể click vào nó để đi đến trang khác, hoặc trong một phần của trang. Văn bản, nội dung mà bao gồm các siêu liên kết (hyperlink) được gọi là “anchor text”
Nguồn: thegioidichvu.org

6

1   0

thuật ngữ newbie


Newbie là gì? Newbie là thuật ngữ có nghĩa là Người mới .Thuật ngữ này thường áp dụng cho những người chưa biết sử dụng máy tính và Internet hoặc mới tham gia vào một lĩnh vực nào đó liên quan tới internet. Bạn đang mày mò tìm hiểu về Google Adsense? Bạn là một newbie về Adse [..]
Nguồn: thegioidichvu.org

7

1   0

thuật ngữ post


Post là gì? Post đồng nghĩa với “article”. Về cơ bản, một post là một article trong một website.
Nguồn: thegioidichvu.org

8

1   0

thuật ngữ ppl


PPL là gì? – Pay Per Lead; PPS là gì? – Pay Per Sale: tham khảo thuật ngữ CPA ở trên.
Nguồn: thegioidichvu.org

9

1   1

thuật ngữ title


Title là gì? Title là tiêu đề của bài viết, là câu mô tả ngắn và tổng quan về chủ đề của bài viết.
Nguồn: thegioidichvu.org

10

0   0

thuật ngữ advertiser


Advertiser là gì? Advertiser: Chỉ những nhà quảng cáo, các doanh nghiệp quảng cáo trên internet (Advertiser thường đi đôi với Publisher)
Nguồn: thegioidichvu.org