seo.urani.vn

Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được9
Điểm:5 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (69)

1

3   0

thuật ngữ author


Author là gì? Author là tên tác giả, người viết ra bài viết (article) này.
Nguồn: seo.urani.vn

2

3   0

thuật ngữ newbie


Newbie là gì? Newbie là thuật ngữ có nghĩa là Người mới .Thuật ngữ này thường áp dụng cho những người chưa biết sử dụng máy tính và Internet hoặc mới tham gia vào một lĩnh vực nào đó liên quan tới internet. B [..]
Nguồn: seo.urani.vn

3

2   1

thuật ngữ article


Article là gì? Article là một bài viết đơn lẻ trên một blog hoặc website. Ví dụ bạn đang đọc bài viết của tôi về “Thuật ngữ trong SEO/SEM” thì đây gọi là 1 article.
Nguồn: seo.urani.vn

4

2   0

thuật ngữ hyperlink


Hyperlink là gì? Hyperlink là siêu liên kết, đồng nghĩa với từ link, là đường dẫn mà người dùng có thể click vào nó để đi đến trang khác, hoặc trong một phần của trang. Văn bản, nội dung mà bao gồm các siê [..]
Nguồn: seo.urani.vn

5

1   0

thuật ngữ category


Category là gì? Category có nghĩa là chuyên mục, danh mục hay thể loại. Category và tags thường được sử dụng đồng nghĩa.
Nguồn: seo.urani.vn

6

1   1

thuật ngữ referrer


Referrer là gì? Referrer là thông tin được gửi bởi trình duyệt của người dùng khi họ di chuyển từ trang này sang trang khác. Nó bao gồm thông tin địa chỉ trang web mà họ truy cập trước đó.
Nguồn: seo.urani.vn

7

1   2

thuật ngữ title


Title là gì? Title là tiêu đề của bài viết, là câu mô tả ngắn và tổng quan về chủ đề của bài viết.
Nguồn: seo.urani.vn

8

0   0

thuật ngữ advertiser


Advertiser là gì? Advertiser: Chỉ những nhà quảng cáo, các doanh nghiệp quảng cáo trên internet (Advertiser thường đi đôi với Publisher).
Nguồn: seo.urani.vn

9

0   0

thuật ngữ adwords


Adwords là gì? Adwords – Google Adwords là hệ thống quảng cáo của Google cho phép các nhà quảng cáo đặt quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của Google hoặc các trang thuộc hệ thống mạng nội dung của Google. Google Adwords [..]
Nguồn: seo.urani.vn

10

0   0

thuật ngữ avatar


AVATAR là gì? Avatar ở đây không phải là phim Avatar của James Cameron nha :D . Avatar là một bức ảnh hoặc hình ảnh đại diện cho bạn trên blog hoặc các trang web, trang mạng xã hội khác. Nó thường được hiển thị ở trang hồ s [..]
Nguồn: seo.urani.vn