nhatban.net

Website:http://www.nhatban.net
Vote-up nhận được2
Vote-down nhận được6
Điểm:-3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (345)

1

2   2

gain


   
Nguồn: nhatban.net

2

0   0

fees revenue


   
Nguồn: nhatban.net

3

0   0

finance


Tài chính  
Nguồn: nhatban.net

4

0   0

finance lease


Thuê mua tài chính  
Nguồn: nhatban.net

5

0   0

financial asset


Tài sản tài chính  
Nguồn: nhatban.net

6

0   0

financial capital maintenance


   
Nguồn: nhatban.net

7

0   0

financial charges


Chi phí tài chính  
Nguồn: nhatban.net

8

0   0

financial commodities


Hàng hóa tài chính  
Nguồn: nhatban.net

9

0   0

financial disclosure


   
Nguồn: nhatban.net

10

0   0

financial futures transactions


Các giao dịch futures tài chính  
Nguồn: nhatban.net