lamlaw.vn

Website:http://www.lamlaw.vn
Vote-up nhận được13
Vote-down nhận được30
Điểm:-16 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (70)

1

8   2

pháp lệnh


Văn bản qui phạm pháp luật do uỷ ban thường vụ quốc hội ban hành, điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản, quan trọng nhưng chưa thật ổn định. Khi các quan h [..]
Nguồn: lamlaw.vn

2

4   1

ma túy


Chất lấy từ cây thuốc phiện, cây cần sa mà khi thâm nhập vào cơ thể sẽ gây trạng thái khác lạ cho người dùng.
Nguồn: lamlaw.vn

3

1   0

pháp chế


Chế độ tuân thủ và chấp hành nghiêm chỉnh hiến pháp và pháp luật của mọi cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã xã hội, đơn vị vũ trang và m [..]
Nguồn: lamlaw.vn

4

0   0

bản án


Quyết định thành văn bản của Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án, trong đó về án dân sự thì xác định mức độ lỗi của các bên; về án hình sự thì xác [..]
Nguồn: lamlaw.vn

5

0   0

bản án


Văn bản pháp lí quyết định việc bị cáo ( người bị đưa ra xét xử) có phạm tội hay không phạm tội, hình phạt cũng như các biện pháp tư pháp khác, được [..]
Nguồn: lamlaw.vn

6

0   0

bản án


Bản án, hoặc quyết định có tính chất bắt buộc thực hiện đối với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, hoặc công dân có liên quan.
Nguồn: lamlaw.vn

7

0   0

bản cáo trạng


Văn bản của viện kiểm sát mà nội dung là những căn cứ để truy tố bị can trước tòa án.
Nguồn: lamlaw.vn

8

0   1

bảo lãnh


Một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ, trong đó người bảo lãnh cam kết với bên có quyền sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ ( người đư [..]
Nguồn: lamlaw.vn

9

0   1

bảo lãnh


Sự cam kết của cá nhân hoặc tổ chức trước cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án, về việc nhận bị can, bị cáo về để quản lý, giáo dục.
Nguồn: lamlaw.vn

10

0   0

bắt giữ


Hạn chế quyền tự do thân thể của người nào đó, buộc người này phải chịu sự giám sát trực tiếp và phải tuân thủ tuyệt đối mọi điều kiện về sinh [..]
Nguồn: lamlaw.vn