forum.vietdesigner.net

Website:https://forum.vietdesigner.net
Vote-up nhận được16
Vote-down nhận được14
Điểm:3 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (83)

1

11   9

version


phiên bản
Nguồn: forum.vietdesigner.net

2

4   3

model


chủng loại, đời (máy)
Nguồn: forum.vietdesigner.net

3

1   1

comment


bình luận / ghi chép
Nguồn: forum.vietdesigner.net

4

0   0

af


căn nét tự động
Nguồn: forum.vietdesigner.net

5

0   0

af focus position


vị trí căn nét tự động
Nguồn: forum.vietdesigner.net

6

0   0

aperture


khẩu độ mở
Nguồn: forum.vietdesigner.net

7

0   0

aperture value


giá trị khẩu độ mở
Nguồn: forum.vietdesigner.net

8

0   0

auto bracketing release


chế độ chụp gói ảnh tự động
Nguồn: forum.vietdesigner.net

9

0   0

cfa


sắp xếp lọc màu (hệ RG
Nguồn: forum.vietdesigner.net

10

0   0

cfa pattern


dạng CFA
Nguồn: forum.vietdesigner.net