duhoc-nhatban.edu.vn

Vote-up nhận được0
Vote-down nhận được9
Điểm:-8 (upvotes-downvotes)0 kiếm được huy hiệu

Không có huy hiệu được tìm thấyĐịnh nghĩa (66)

1

0   0

đòn thứ 3


sanbon me
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

2

0   0

onegaishimasu


xin chỉ giáo / xin làm ơn (chỉ giáo, luyện tập với tôi)
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

3

0   0

otagai ni rei


cúi chào nhau
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

4

0   0

yasume(te)


nghỉ (giải lao)
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

5

0   0

kote tsuke


đeo Kote                   Men tsuke: đeo Men
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

6

0   0

mokusou


ngẫm nghĩ / thiền
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

7

0   0

seiretsu


xếp hàng
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

8

0   0

koutai


đổi phiên/đổi người
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

9

0   0

ashi


chân             Ashi sabaki: động tác chân
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn

10

0   0

bogu


giáp (bao gồm: Men, Kote, Do & Tare)
Nguồn: duhoc-nhatban.edu.vn