Ý nghĩa của từ turn in là gì:
turn in nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ turn in Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa turn in mình

1

0   0

turn in


Nghĩa của cụm động từ:
- Để đi ngủ
- Cách nói cho việc phải đi nghỉ ngơi, rời khỏi một nơi nào đó để đi ngủ.
Ví dụ: Hôm nay tôi thật sự rất mệt mỏi, tôi cần phải đi ngủ sau khi về đến nhà. (Today I was so exhausted, I would turn in right after I came home.)
la gi - Ngày 03 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của turn in
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< obsesses cài lại win >>