Ý nghĩa của từ transpierce là gì:
transpierce nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ transpierce Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa transpierce mình

1

0   0

transpierce


Đâm qua, chọc qua, giùi qua, đục qua.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của transpierce
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< transpire certificate >>