Ý nghĩa của từ trộm vía là gì:
trộm vía nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ trộm vía. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trộm vía mình

1

0   0

trộm vía


Cụm từ "trộm vía" là một khẩu ngữ được dùng trong trường hợp thốt lên vì may mắn
Ví dụ 1: Tôi dùng loại kem dưỡng ẩm này trộm vía mà từ đó da mặt ổn hơn hẳn.
Ví dụ 2: Trộm vía có cậu chứ một mình tôi không thể khiêng hết được.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 7 năm 2019

2

0   0

trộm vía


Là một từ thường được dùng ở miền Bắc. Nó không mang ý nghĩa tiêu cực mà ngược còn dùng nhiều nhất là khi khen trẻ nhỏ. Người xưa có quan niệm rằng trẻ nhỏ thường vía yếu nên khi muốn khen thường phải xin phép bằng cách nói từ "trộm vía" trước. Từ này vốn dĩ xuất phát từ cuộc sống tinh thần, và từ tín ngưỡng của người xưa.
bao - Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Thêm ý nghĩa của trộm vía
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hi everybody xa mặt cách lòng >>