Ý nghĩa của từ trầm nghị là gì:
trầm nghị nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ trầm nghị. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa trầm nghị mình

1

0   0

trầm nghị


Sâu sắc và cương quyết. | : ''Tính người '''trầm nghị'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

trầm nghị


Sâu sắc và cương quyết: Tính người trầm nghị.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "trầm nghị". Những từ phát âm/đánh vần giống như "trầm nghị": . tr [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

trầm nghị


Sâu sắc và cương quyết: Tính người trầm nghị.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của trầm nghị
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< luyện đan luân lý học >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa