Ý nghĩa của từ tróng là gì:
tróng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tróng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tróng mình

1

0   0

tróng


Cái cùm chân. | : ''Gông đóng '''tróng''' mang (tng).''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tróng


d. Cái cùm chân. Gông đóng tróng mang (tng).. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tróng". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tróng": . trang trang Trang tràng tr [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tróng


d. Cái cùm chân. Gông đóng tróng mang (tng).
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tróng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tròng trành trôn >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa