Ý nghĩa của từ tmk là gì:
tmk nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tmk Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tmk mình

1

0   0

tmk


Tên một công ty được viết theo ngôn ngữ Nga và những chữ cái đầu là T M K.
- Cấu trúc của Công ty được xác định bởi các hoạt động chính bao gồm sản xuất và bán các sản phẩm ống cùng với gói dịch vụ phong phú. Việc phát triển và cải tiến các sản phẩm ống được thực hiện trên cơ sở các trung tâm R & D của công ty
la gi - Ngày 30 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tmk
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< nrt mua in app >>