Ý nghĩa của từ tinh ban là gì:
tinh ban nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tinh ban Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tinh ban mình

1

1   0

tinh ban


Là từ viết không dấu của từ " tình bạn" chỉ mối quan hệ bạn bè giữa 2 hoặc một nhóm người với nhau, từ tình bạn nhiều người có thể phát triển thành tình yêu đôi lứa
Ví dụ: tình bạn của họ thật cảm động.
Caominhhv - Ngày 31 tháng 7 năm 2013

Thêm ý nghĩa của tinh ban
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< 381 co y chu nghia aq >>