Ý nghĩa của từ tiễn chân là gì:
tiễn chân nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tiễn chân. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiễn chân mình

1

0   0

tiễn chân


Đưa người ra đi một đoạn đường để từ biệt.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tiễn chân


Đưa người ra đi một đoạn đường để từ biệt.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tiễn chân


Đưa người ra đi một đoạn đường để từ biệt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tiễn chân


(Khẩu ngữ) như tiễn tiễn chân con lên đường
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tiễn chân
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< lịch thiệp lịch trình >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa