Ý nghĩa của từ tiền bạc là gì:
tiền bạc nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ tiền bạc. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiền bạc mình

1

0   0

tiền bạc


Tiền để sử dụng, chi tiêu (nói khái quát). | : '''''Tiền bạc''' eo hẹp.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tiền bạc


d. Tiền để sử dụng, chi tiêu (nói khái quát). Tiền bạc eo hẹp.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tiền bạc


d. Tiền để sử dụng, chi tiêu (nói khái quát). Tiền bạc eo hẹp.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tiền bạc


tiền để sử dụng, chi tiêu (nói khái quát) tiền bạc rủng rỉnh Đồng nghĩa: tiền nong
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

tiền bạc


:Bài này viết về tiền như là một phương tiện thanh toán trong kinh tế và thương mại. Về các ý nghĩa khác của tiền xin xem ở trang tiền (định hướng). Tiền [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của tiền bạc
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiềm tàng tiền mặt >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa