Ý nghĩa của từ tiếp theo là gì:
tiếp theo nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tiếp theo. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiếp theo mình

1

0   0

tiếp theo


Liền ngay sau. | : ''Việc làm '''tiếp theo'''.'' | : ''Những chương trình '''tiếp theo''' .'' | : ''Điều gì sẽ xảy ra '''tiếp theo'''?''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tiếp theo


đgt. Liền ngay sau: việc làm tiếp theo những chương trình tiếp theo Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tiếp theo". Những từ có c [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tiếp theo


đgt. Liền ngay sau: việc làm tiếp theo những chương trình tiếp theo Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tiếp theo


tiếp liền theo sau đến lượt người tiếp theo kế hoạch tiếp theo
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của tiếp theo
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiếp giáp tiếp viện >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa