Ý nghĩa của từ tiếp chuyện là gì:
tiếp chuyện nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tiếp chuyện. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tiếp chuyện mình

1

0   0

tiếp chuyện


Nói chuyện để tiếp người nào. | : '''''Tiếp chuyện''' với khách.'' | : ''Không '''tiếp chuyện''' với ai.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tiếp chuyện


đgt. Nói chuyện để tiếp người nào: tiếp chuyện với khách không tiếp chuyện với ai.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tiếp chuyện". Những từ có chứa "t [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tiếp chuyện


đgt. Nói chuyện để tiếp người nào: tiếp chuyện với khách không tiếp chuyện với ai.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tiếp chuyện


nói chuyện để tiếp người nào đó tiếp chuyện khách vui vẻ tiếp chuyện
Nguồn: tratu.soha.vn


Thêm ý nghĩa của tiếp chuyện
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tiếng vang tiếp giáp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa