Ý nghĩa của từ thu mua là gì:
thu mua nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thu mua. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thu mua mình

1

0   0

thu mua


Nói mậu dịch mua những sản phẩm của nhân dân. | : '''''Thu mua''' lâm thổ sản.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thu mua


Nói mậu dịch mua những sản phẩm của nhân dân: Thu mua lâm thổ sản.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "thu mua". Những từ phát âm/đánh vần giống như "thu mua [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thu mua


Nói mậu dịch mua những sản phẩm của nhân dân: Thu mua lâm thổ sản.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

thu mua


mua gom với số lượng lớn theo hình thức tập trung của một tổ chức kinh tế nhất định thu mua phế liệu
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thu mua
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< kiểm điểm kiện toàn >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa