Ý nghĩa của từ thiêng là gì:
thiêng nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ thiêng. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thiêng mình

1

0   0

thiêng


Thiêng liêng. Có phép hiệu nghiệm làm cho người ta phải sợ, phải tin theo. | : ''Đền '''thiêng'''.'' | : ''Ma '''thiêng'''.'' | Dự kiến, dự báo đúng. | : ''Lời nói [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thiêng


t. 1. Cg. Thiêng liêng. Có phép hiệu nghiệm, làm cho người ta phải sợ, phải tin, theo mê tín: Đền thiêng; Ma thiêng. 2. Dự kiến, dự báo đúng: Lời nói thiêng.. Cá [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thiêng


t. 1. Cg. Thiêng liêng. Có phép hiệu nghiệm, làm cho người ta phải sợ, phải tin, theo mê tín: Đền thiêng; Ma thiêng. 2. Dự kiến, dự báo đúng: Lời nói thiêng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

thiêng


có phép lạ như của thần linh, làm được những điều khiến người ta phải kính sợ, theo tín ngưỡng dân gian khí thiêng s&o [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của thiêng
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< thiên tính thiêu >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa