Ý nghĩa của từ that the way it is là gì:
that the way it is nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ that the way it is. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa that the way it is mình

1

0   0

that the way it is


1. Đó là cách của nó. Đừng đi tìm vấn đề hay cách giải quyết vì đôi khi đó là cách mọi thứ diễn ra và ta cần phải chấp nhận

2. Tên bài hát của Celine Dion.
wisces - Ngày 28 tháng 7 năm 2013

2

0   0

that the way it is


That the way it is là tên một ca khúc khá nổi tiếng và thành công được trích từ album " All The Way - A Decade Of Songs" của ca sĩ nổi tiếng người Canada Celine Dion thể hiện vào năm 2009
oceangirl - Ngày 02 tháng 8 năm 2013

Thêm ý nghĩa của that the way it is
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< Sát thủ fs trên facebook >>