Ý nghĩa của từ thịt là gì:
thịt nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ thịt. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thịt mình

1

0   0

thịt


Phần mềm có thớ, bọc quanh xương trong cơ thể người và động vật. | : '''''Thịt''' lợn.'' | : '''''Thịt''' nửa nạc nửa mỡ.'' | : ''Có da có '''thịt'''.'' | Ph [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

thịt


I d. 1 Phần mềm có thớ, bọc quanh xương trong cơ thể người và động vật. Thịt lợn. Thịt nửa nạc nửa mỡ. Có da có thịt*. 2 Phần chắc ở bên trong lớp v [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

thịt


I d. 1 Phần mềm có thớ, bọc quanh xương trong cơ thể người và động vật. Thịt lợn. Thịt nửa nạc nửa mỡ. Có da có thịt*. 2 Phần chắc ở bên trong lớp vỏ quả, vỏ cây. Quả xoài dày thịt. Loại gỗ thịt mịn. II đg. (kng.). Làm (nói tắt). Bắt gà để thịt.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

thịt


phần mềm có thớ, bọc quanh xương trong cơ thể người và động vật thịt lợn hàng thịt nguýt hàng cá (tng) phần chính ở b&ec [..]
Nguồn: tratu.soha.vn

5

0   0

thịt


Thịt thực phẩm là mô cơ của một số loài động vật như bò, lợn, gà,... được dùng làm thực phẩm cho con người. Thịt thực phẩm có nhiều dạng chế biến [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org

Thêm ý nghĩa của thịt
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< hoan lạc thần thánh >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa