Ý nghĩa của từ thất tình lục dục là gì:
thất tình lục dục nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ thất tình lục dục Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa thất tình lục dục mình

1

0   0

thất tình lục dục


Là câu nói trong kinh Phật. Trong đó, "thất" là 7, "thất tình" thể hiện 7 sắc thái khác nhau của biểu cảm con người như vui, buồn,... Còn "lục" là 6, "lục dục" là 6 nguyên nhân khiến con người đem lòng yêu mến và muốn ân ái, thói quen ham muốn.
la gi - Ngày 04 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của thất tình lục dục
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< pewnoy netflix and chill >>