Ý nghĩa của từ temporality là gì:
temporality nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ temporality Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa temporality mình

1

0   0

temporality


Tính chất tạm thời. | tài sản hoa lợi thế tục (của một tổ chức tôn giáo) ((cũng) temporalty).
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của temporality
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< temporal temptation >>