Ý nghĩa của từ tccs có là gì:
tccs có nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tccs có Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tccs có mình

1

0   0

tccs có


Teachers college community school
- Nhiệm vụ của TCCS là thiết lập một môi trường học tập năng động, nuôi dưỡng trẻ em học tập, xã hội, tình cảm và thể chất. Trường Cộng đồng Giáo viên cố gắng cung cấp một môi trường lấy trẻ em làm trung tâm, sẽ truyền cảm hứng và thách thức tất cả các sinh viên của chúng tôi trở thành những nhà tư tưởng độc lập, người giải quyết vấn đề và người học suốt đời, và làm việc như một đơn vị hợp tác của phụ huynh, giảng viên và nhân viên để đảm bảo rằng các sinh viên của chúng tôi thực hiện tối ưu tốt nhất của họ.
la gi - Ngày 28 tháng 10 năm 2019

Thêm ý nghĩa của tccs có
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< iqc hse có >>