Ý nghĩa của từ take your time là gì:
take your time nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ take your time Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa take your time mình

1

0   0

take your time


Trong tiếng Anh, cụm từ "take your time" có nghĩa là dành thời gian của mình để giúp ai đó
Ví dụ: Can you take your time to help me some work, don't you? (Bạn có thể dành thời gian để giúp tôi một vài việc không?)
nghĩa là gì - Ngày 13 tháng 8 năm 2019

Thêm ý nghĩa của take your time
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< put out từ fix >>