Ý nghĩa của từ tự ngã phê bình là gì:
tự ngã phê bình nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 2 ý nghĩa của từ tự ngã phê bình. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tự ngã phê bình mình

1

0   0

tự ngã phê bình


Nh. Tự phê.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tự ngã phê bình". Những từ có chứa "tự ngã phê bình" in its definition in Vietnamese. Vietnamese dictionary: . phê [..]
Nguồn: vdict.com

2

0   0

tự ngã phê bình


Nh. Tự phê.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

Thêm ý nghĩa của tự ngã phê bình
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< tự kiêu tự phê bình >>