Ý nghĩa của từ từ pr là gì:
từ pr nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 5 ý nghĩa của từ từ pr. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa từ pr mình

1

0   0

từ pr


Viết tắt của Public relations
(thông tục, giao tế): quan hệ công chúng
+ việc giới thiệu với công chúng một hình ảnh tốt đẹp về đoàn thể, công ty( nhất là bằng cách phổ biến thông tin) ; công tác quần chúng
+ mối quan hệ giữa một đoàn thể với công chúng, mối lien hệ với quần chúng
gracehuong - Ngày 20 tháng 7 năm 2013

2

0   0

từ pr


loại từ: danh từ
chuyên ngành: quảng cáo
ý nghĩa: quan hệ công chung
dạng đầy đủ: public relations
public : công chúng; relations : qua hệ
cách dùng: PR là một thuật ngữ dùng trong vĩnh vực kinh tế và quảng cáo để chỉ việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng của các thất bại, công bố các thay đổi, và nhiều hoạt động khác.

Có thể hiểu PR là: Tạo các mối liên hệ ảnh hưởng đối với môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.
Quan hệ công chúng là các hoạt động nhằm:

-Tiếp xúc (Họp báo, hội nghị khách hàng)
-Lắng nghe (khách hàng nói về sản phẩm)
-Trao đổi, truyền đạt (về ảnh hưởng của sản phẩm đối với người tiêu dùng,...)
-Tạo lập hình ảnh và ấn tượng (tài trợ học bổng cho sinh viên, tổ chức cuộc thi cúp truyền hình,...)
Các hoạt động hướng về công chúng được doanh nghiệp qui họach theo từng thời điểm: có thể rộng hay hẹp với các đối tượng.
leglove - Ngày 22 tháng 7 năm 2013

3

0   0

từ pr


PR là từ mượn từ Tiếng Anh, để chỉ một nghành nghề đang rất hot tại Việt Nam.

PR là viết tắt của từ Public Relations, nếu dịch nôm ra Tiếng Việt, ta có thể hiểu PR là Quan Hệ Công Chúng.

PR, công nghệ PR, là việc dùng tới các kênh báo chí, truyền thông,..vv, để uốn nắn hình ảnh của một người hay một công ty, cơ quan theo một cách đã được định hướng nào đó.
babbisun - Ngày 23 tháng 7 năm 2013

4

0   0

từ pr


PR là tên viết tắt của Public Relations có nghĩa là quan hệ công chúng.
Tức là trung gian giữa khách hàng và công ty, tạo ra kênh giao tiếp hiệu quả và tạo mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Mục đích của PR là khiến khách hàng có cái nhìn tốt đẹp về công ty và sản phẩm.
lucyta - Ngày 30 tháng 7 năm 2013

5

0   0

từ pr


"PR" là từ viết tắt của Public Relation. Đây là một dạng quảng bá về sản phẩm hay tổ chức trong lĩnh vực Marketing. Khác với quảng cáo, phương thức truyền thông này nhằm hướng khách hàng tiếp cận sản phẩm hay doanh nghiệp một cách có liên quan qua những vấn đề xoay quanh.
nghĩa là gì - Ngày 23 tháng 1 năm 2019

Thêm ý nghĩa của từ pr
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< aishiteru xd >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa