Ý nghĩa của từ tụ bạ là gì:
tụ bạ nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tụ bạ. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tụ bạ mình

1

0   0

tụ bạ


Họp nhau để làm những việc xấu. | : '''''Tụ bạ''' nhau để đánh bạc.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tụ bạ


Họp nhau để làm những việc xấu: Tụ bạ nhau để đánh bạc.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tụ bạ". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tụ bạ":&n [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tụ bạ


Họp nhau để làm những việc xấu: Tụ bạ nhau để đánh bạc.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tụ bạ


(Từ cũ) tụ tập nhau lại làm những việc xấu tụ bạ nhau để rượu chè, cờ bạc
Nguồn: tratu.soha.vn

Thêm ý nghĩa của tụ bạ
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< giải chức giải hòa >>
Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa