Ý nghĩa của từ tốt gỗ hơn tốt nước sơn là gì:
tốt gỗ hơn tốt nước sơn nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ tốt gỗ hơn tốt nước sơn Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tốt gỗ hơn tốt nước sơn mình

1

0   0

tốt gỗ hơn tốt nước sơn


Khi đánh giá vật dụng làm bằng gỗ, người ta quan tâm đến ruột gỗ, thớ gỗ bên trong hơn là màu sắc, nước sơn bên ngoài. | Đánh giá một con người, nên [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm ruột bỏ ra, da bọc vào >>