Ý nghĩa của từ tống chung là gì:
tống chung nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tống chung. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tống chung mình

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tống chung


Đưa đám ma. | (Xem từ nguyên 1). | : ''Lễ '''tống chung'''.''
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tống chung


Đưa đám ma (cũ): Lễ tống chung.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tống chung". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tống chung": . tang chứng tống chung. Những từ có chứa "tống chung" in its d [..]
Nguồn: vdict.com

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tống chung


Đưa đám ma (cũ): Lễ tống chung.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tống chung


(Từ cũ, Trang trọng) đưa người chết đến nơi chôn cất lễ tống chung
Nguồn: tratu.soha.vn

<< giày guốc giày đạp >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa