Ý nghĩa của từ tập tính học là gì:
tập tính học nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 4 ý nghĩa của từ tập tính học. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tập tính học mình

1

0   0

tập tính học


Khoa học nghiên cứu hành vi của các động vật.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tập tính học


Khoa học nghiên cứu hành vi của các động vật.
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tập tính học


Khoa học nghiên cứu hành vi của các động vật.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de

4

0   0

tập tính học


Tập tính học nghiên cứu các hành vi của động vật (đặc biệt trong xã hội của loài vật như ở khỉ và chó sói, do đó đôi khi bộ môn này được coi là một [..]
Nguồn: vi.wikipedia.org


Thêm ý nghĩa của tập tính học
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< gạo ba giăng gạo cội >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa