Ý nghĩa của từ tướng thuật là gì:
tướng thuật nghĩa là gì? Ở đây bạn tìm thấy 3 ý nghĩa của từ tướng thuật. Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa tướng thuật mình

1

0   0

tướng thuật


Phép xem tướng.
Nguồn: vi.wiktionary.org

2

0   0

tướng thuật


Phép xem tướng.. Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "tướng thuật". Những từ phát âm/đánh vần giống như "tướng thuật": . thương thuyết tường thuật tư [..]
Nguồn: vdict.com

3

0   0

tướng thuật


Phép xem tướng.
Nguồn: informatik.uni-leipzig.de


Thêm ý nghĩa của tướng thuật
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< khoái lạc khuyết điểm >>

Từ-điển.com là một từ điển được viết bởi những người như bạn và tôi.
Xin vui lòng giúp đỡ và thêm một từ. Tất cả các loại từ được hoan nghênh!

Thêm ý nghĩa