Ý nghĩa của từ synodic là gì:
synodic nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ synodic Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa synodic mình

1

0   0

synodic


Hội nghị tôn giáo.
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của synodic
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< synizesis synonym >>