Ý nghĩa của từ syllabe là gì:
syllabe nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ syllabe Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa syllabe mình

1

0   0

syllabe


Âm tiết. | : ''Un mot de deux '''syllabes''''' — một từ hai âm tiết | : ''ne pas prononcer une '''syllabe''''' — không nói nửa lời | : ''peser toutes ses '''syllabes''''' — c [..]
Nguồn: vi.wiktionary.org

Thêm ý nghĩa của syllabe
Số từ:
Tên:
E-mail: (* Tùy chọn)

<< syllepse syllabus >>